ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน

เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒

ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน

เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058

คุณพอใจ ทต.กำแพงแสน ด้านใดมากที่สุด
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058