ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.๑ ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.๑

ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

alt

ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑

alt

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ของผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑

alt

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑

alt

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน เขตเลือกตั้งที่ ๑

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058

คุณพอใจ ทต.กำแพงแสน ด้านใดมากที่สุด
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058