คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกำแพงแสน

alt
นางสมพิศ ยืนนาน
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๘๖ ๙๓๖๙

alt
นางปาลีรัญญ์ พรสิริพินิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๙๕ ๐๙๙๙

Ã

alt
นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๓๒ ๖๗๔๙
alt
นายภูริชญ์ ชูศิลป์กุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ ๐๙๐ ๑๔๓ ๕๒๙๒
Ã
alt
นางสุนิสา นาคมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๗๗๗ ๒๓๙๐

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058