สภาพทั่วไป ทต.กำแพงแสน

ที่ตั้ง
      เทศบาลตำบลกำแพงแสน ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ถนนนครปฐม – สุพรรณบุรี ระหว่าง ก.ม.83 ถึง ก.ม.85 + 200 ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐมประมาณ 26 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 83 กิโลเมตร มีพื้นที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต
        ทิศเหนือ ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และองค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงแสน แนวเขตจากหลักเขตที่ 1 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนมาลัยแมน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ที่ ก.ม. 85 + 200 ถึงหลักเขตที่ 2 คลองรางไม้ตาย หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
        ทิศทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 2 และเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 7 แนวเขตจากหลักเขตที่ 2 คลองรางไม้ตาย ลงไปทางทิศใต้ตามแนวคลองผ่านถนนพลดำริห์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ตอนกำแพงแสน-บางเลน ก.ม.74 บรรจบคลองท่าสารบางปลา และลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวคลอง ถึงหลักเขตที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
        ทิศใต้ ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ 2 เริ่มจากหลักเขตที่ 3 คลองท่าสาร-บางปลา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านหลักเขตที่ 4 ถนนมาลัยแมน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ก.ม.83 ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณลำธารสาธารณะเชื่อมต่อคลองท่าสาร- บางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
        ทิศตะวันตก ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 4 เริ่มจากหลักเขตที่ 5 ลำธารสาธารณะ คลองท่าสาร–บางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระพังโหม ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนกำแพงแสน – พนมทวน เข้าเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เขตการปกครอง
     เขตการปกครองครอบคลุมหมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องที่ บางส่วน และเต็มหมู่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ของ 2 ตำบล ดังนี้
     ตำบลกำแพงแสน หมู่ที่ 1 บ้านยาง (เต็มหมู่)
  หมู่ที่ 2 บ้านรางไม้ตาย (บางส่วน)
  หมู่ที่ 3 บ้านสว่างชาติ (เต็มหมู่)
  หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งอีเทศ (บางส่วน)
     ตำบลทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ 1 บ้านยาง (บางส่วน)
  หมู่ที่ 2 บ้านรางพิกุล (บางส่วน)
  หมู่ที่ 7 บ้านยางพัฒนา (บางส่วน)

ประชากร
     ตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 เทศบาลตำบลกำแพงแสน มีบ้านเรือนราษฎร 3,790 หลังคาเรือน มีประชากรรวม 6,943 คน แยกเป็น
      ชาย จำนวน 3,284 คน
      หญิง จำนวน 3,659 คน
      คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรประมาณ 2,314 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058