สภาพทางเศรษฐกิจ ทต.กำแพงแสน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
      ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และธุรกิจขนาดย่อม ประมาณร้อยละ 60 อาชีพรับจ้างประมาณร้อยละ 20 เกษตรกรรมประมาณร้อยละ 10 และอาชีพอื่นๆ ประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 42,000 บาทต่อคนต่อปี

การเกษตรกรรม
      การประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาล จะมีลักษณะกระจายไปตามชุมชนรอบนอก มีพื้นที่การ เกษตรกรรมประมาณ 187 ไร่ ส่วนมากจะเป็นการเกษตรประเภทไม้ผล และพืชไร่

การอุตสาหกรรม
      การประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน จะอยู่ในวงจำกัดในพื้นที่ของเทศบาล ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

การพาณิชกรรม / การบริการ
      เขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน เป็นศูนย์กลางทางการค้า และธุรกิจของอำเภอกำแพงแสน เป็นที่ตั้งของสถานบันการเงิน บริษัทห้างร้าน ศูนย์ธุรกิจ สถานบริการต่าง ๆ และตลาดรวมสินค้าดังต่อไปนี้
       บริษัท ห้าง ร้าน 30  แห่ง
       ร้านค้าของชำ อาหารเครื่องดื่ม 80  แห่ง
       ร้านค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ 55  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม / โรงสี   1  แห่ง
       สถานบันเทิง / ที่พัก / โรงแรม   8  แห่ง
       สถานพยาบาล 12  แห่ง
       สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง / แก๊ส   4  แห่ง
       ธนาคารพาณิชย์ 10  แห่ง
       ตลาดสด / รวมสินค้า   3  แห่ง

       

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058