สภาพทางสังคม ทต.กำแพงแสน

ชุมชน
ชุมชน ในเขตเทศบาลตั้งชุมชน จำนวน 19 ชุมชน มีจำนวนครัวเรือน 3,908 หลังคาเรือน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน 7,042 คน

altaltaltaltaltaltalt

ศาสนา
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีวัดเป็นศาสนสถาน 1 แห่ง

altaltaltaltaltaltalt

วัฒนธรรม
วัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมประเพณีแบบภาคกลาง เช่น ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีไทยทรงดำบางส่วน เป็นต้น ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีวัดเป็นศาสนสถาน 1 แห่ง

altaltaltaltaltaltalt

การศึกษา
การศึกษา ในเขตเทศบาลมีสถานให้การศึกษา ดังนี้
altศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จำนวนเด็ก 50 คน
altโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 3 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา 2 แห่ง จำนวนเด็ก 429 คน โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง จำนวนเด็ก 130 คน
altโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง เป็นโรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา จำนวนเด็ก 1,437 คน อัตราส่วน ครู 1 คน ต่อนักเรียน 25 คน
altหมายเหตุ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,996 คน ครูจำนวน 87 คน (คิดเป็นอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียน 23 คน)

altaltaltaltaltaltalt

การกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อน
altมีสนามกีฬา 2 แห่ง (สนามกีฬาโรงเรียน)
altมีสระว่ายน้ำ 1 แห่ง (บริการเอกชน)
altมีลานเต้นแอโรบิค 1 แห่ง (จัดตั้งชมรม)
altมีสวนสุขภาพ 1 แห่ง


altaltaltaltaltaltalt

การสาธารณสุข
altโรงพยาบาล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียง รับผิดชอบบริการในเขตเทศบาลบางส่วน
altคลินิกเอกชน จำนวน 7 แห่ง


altaltaltaltaltaltalt

การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
altมีรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 5 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
altพนักงานดับเพลิง จำนวน 8 คน
alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058