หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลกำแพงแสน

หัวหน้าส่วนราชการ


นางทิพย์วรินทร ดังชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกำแพงแสน


นางทิพย์วรินทร ดังชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาลตำบลกำแพงแสน
Â


นางรุ่งนภา ไล้ฉิม
หัวหน้าสำนักปลัด
Â
Ã

นางรุ่งนภา ไล้ฉิม
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรวินท์ธันย์ งามพริ้งศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
Â
Ã
นางสาวสุภาวรรณ เผ่าจื้อ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯนางสาวรวินท์ธันย์ งามพริ้งศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058