หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลกำแพงแสน

หัวหน้าส่วนราชการ

นางทิพย์วรินทร ดังชัยภูมิ
ปลัดเทศบาลตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๐๒ ๐๘๖๖


Â

alt
นายยุทธนา ปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ ๐๖๓ ๔๖๑ ๔๕๒๔
11
ƒƒƒ
alt
นางสาวนิลุบล คุปต์กาญจนากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๖๘ ๗๐๕๕
22
alt
นางสาวรวินท์ธันย์ งามพริ้งศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ ๐๖๔ ๑๖๔ ๙๓๕๒
33
33
ƒƒƒƒƒƒ
นางสาวสุภาวรรณ เผ่าจื้อ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขฯ
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๕๓๙ ๔๔๔๕

จ่าเอกเชิดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
หัวหน้าฝ่ายผลิต
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา
โทรศัพท์ ๐๘๒ ๒๔๗ ๗๕๑๒

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058