การตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทิพย์วรินทร ดังชัยภูมิ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดยนางสาวณัฐกานต์ สั่งแสวง ท้องถิ่นอำเภอนครชัยศรี นายอวยพร โภชาภรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลศีรษะทอง นางวนา สำราญทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวอภิสรา จันทร์สว่าง นิติกรปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กร์ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลกำแพงแสน ประกอบด้วย ด้านที่ ๑. การบริหารจัดการ ด้านที่ ๒. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ ๓. การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ ๔. การบริการสาธารณะ และด้านที่ ๕. ธรรมาภิบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงศักยภาพ และปรับจุดอ่อนของเทศบาลตำบลกำแพงแสน ในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี ได้รับประโยชน์ และตามที่กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058