บุคลากรสำนักปลัด ทต.กำแพงแสน


นางรุ่งนภา ไล้ฉิม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอติกานต์ สระเนียม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
Â
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอุดมศรี สุขภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
Â
นางพร ลอเรนซ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
alt
นางกานติมา มงคลเคหา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Ã
(ว่าง)
นิติกร
นางสาวอุมาพร บุ่งนาม
นักทรัพยากรบุคคล
ƒÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
(ว่าง)
นักจัดการทะเบียนและบัตร

นายอำนวย สมจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 Â


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058