บุคลากรสำนักปลัด ทต.กำแพงแสน

alt

นายยุทธนา ปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
Ã
altนางสาวจิราพร อ่อนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอุดมศรี สุขภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
Ã
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
alt
นางกานติมา มงคลเคหา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Ã
alt
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีอุ่นศรี
นิติกร
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
ƒÃƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
(ว่าง)
นักจัดการทะเบียนและบัตร

นายอำนวย สมจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

Ã
.


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058