สภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน

alt

นางณัฐชลัยพ์ ทองประศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๙๕ ๔๔๑๖
.
alt
.
นายธนสิทธิ์ เล้าสมบูรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๒๖ ๓๙๓๐

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน

alt
นายดุสิต ทองธนะเศรษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Â
alt
นายณรงค์ บัวทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
alt
นายธนสิทธิ์ เล้าสมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Â
alt
นายศิริชัย ปู่น้อย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
alt
นายศรัณยพงศ์ เอี่ยมเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Â
alt
นายวีรพจน์ พรพิพัฒน์มั่นคง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
alt
นางณัฐชลัยพ์ ทองประศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Â
alt
นางสาวชลภัส จันทร์อ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
alt
นายรัตนวิทย์ จันทร์มีชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Â
alt
นายเมธา สมพรมทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

alt

นายโชติกุล ชูศิปล์กุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

Â

alt

นายปฐมชัย ศรีทวีพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058