แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 24
2 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 20
3 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ 12
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 12
5 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๖) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 19
6 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๑๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 10
7 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 25
8 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 13
9 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 15
10 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 13
11 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 31
12 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 76
13 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 222
14 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 2) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 171
15 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวันครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 258
16 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 166
17 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 176
18 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 177
19 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 189
20 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 202
21 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 149
22 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข (ฉบับที่่ 1) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 119
23 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 256
24 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 406
25 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 1158
26 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ทต.กำแพงแสน 317

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058