แผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑๑) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 41
2 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑๐) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 28
3 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๙) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 33
4 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๘) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 43
5 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 75
6 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 66
7 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ 44
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 49
9 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๖) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 62
10 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๑๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 47
11 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 55
12 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 43
13 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 47
14 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 45
15 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 81
16 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 110
17 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 269
18 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 2) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 213
19 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2564) เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวันครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 317
20 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 215
21 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 214
22 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 223
23 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 230
24 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 240
25 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 191
26 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข (ฉบับที่่ 1) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 159
27 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 303
28 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 468
29 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 1203
30 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ทต.กำแพงแสน 384

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058