แผนอัตรากำลัง ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 28
2 รายงานานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 24
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 23
4 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566 ประชาสัมพันธ์ 157
5 ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์ 70
6 ประกาศเทศบาลตาบลกาแพงแสน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 492

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058