รายงานฐานะทางการเงิน ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 11
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 15
3 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 45
4 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ 21
5 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ 35
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ 35
7 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 10
8 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำงวด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 106
9 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 98
10 แผนการใช้จ่ายเงินของ กองคลัง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 53
11 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 105
12 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 83
13 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำงวด วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 183
14 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 147
15 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 140
16 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดเพียง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 173
17 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำงวด วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 107
18 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 97

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058