ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล ๑ ตั้งแต่จุดทาง แยกสะพานปทุมารักษ์ - สุดเขตเทศบาล ๒ ชุมชนเทศบาล ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 4
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่จุดทางแยกถนนมาลัยแมน - ถนนสุขาภิบาล ๑๙ ชุมชนทุ่งนาไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 13
3 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๖/๒๕๖๕ (ชุมชนถนนวงแหวน) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 3
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๕/๒๕๖๕ (ซอยข้างบ้านลุงช่วง) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 3
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุมชนทุ่งนาไพร เทศบาลตำบลกำแพงแสน 5
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่จุดทางแยกถนนมาลัยแมน-ถนนสุขาภิบาล ๑๙ ชุมชนทุ่งนาไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 16
7 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้าน ร.ต.ท. วรยศ วสุอารีย์ - หาดบ้านยาง ชุมชนถนนวงแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 30
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยข้างบ้านลุงช่วง ชุมชนเทศบาล ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 28
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 13
10 ร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยข้าง บ้านลุงช่วง ชุมชนเทศบาล ๒ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 3
11 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 5
12 ร่างเอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้าน ร.ต.ท.วรยศ วสุอารีย์-หาดบ้านยาง ชุมชนถนนวงแหวน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 2
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซอยข้างบ้านลุงช่วง) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 3
14 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซอยข้างบ้านลุงช่วง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 4
15 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดและข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างชองหน่วยงานภาครัฐ (ชุมชนถนนวงแหวน) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 4
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ชุมชนถนนวงแหวน) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 4
17 การจำหน่ายพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการเทศบาล โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 56
18 แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 24
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 21
20 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 17
21 ประกวดราคาซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 37
22 แผนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 34
23 ประกวดราคาซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 40
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 22
25 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 64
26 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 36
27 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนอินทรศักดิ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 32
28 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนอินทรศักดิ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 43
29 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนอินทรศักดิ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 44
30 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนอินทรศักดิ์ ๒ โดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลกำแพงแสน 65

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058