ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 1
2 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลกำแพงแสน 7
3 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 9
4 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 8
5 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทิ้งขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 10
6 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 31
7 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 37
8 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 25
9 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 31
10 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 19
11 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 22
12 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 48
13 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 43
14 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 24
15 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 27
16 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 21
17 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กรณีขออนุมัติกันเงินเพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขยายเวลากันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 26
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ 35
19 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(พอลิอะลูมิน่าคลอไรด์ PAC ๑๐%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 66
20 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กรณีขออนุมัติกันเงินเพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓และขยายเวลากันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 48
21 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กรณีขออนุมัติกันเงินเพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขยายเวลากันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 46
22 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 32
23 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 25
24 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(พอลิอะลูมิน่าคลอไรด์ PAC ๑๐% และ คลอรีนน้ำ ๑๐%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 40
25 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กรณีขออนุมัติกันเงินเพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขยายเวลากันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 71
26 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กรณีขออนุมัติกันเงินเพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขยายเวลากันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 24
27 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคารกลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 26
28 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 36
29 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 34
30 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 47

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058