ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 13
2 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 40
3 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สิ้นสุดเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 67
4 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 76
5 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุดเพียวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 60
6 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 93
7 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 101
8 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 177
9 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 70
10 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 209
11 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลกำแพงแสน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 206

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058
แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสนลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058