ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เทศบาลตำบลกำแพงแสน 4
2 การสรรหาปราชญ์ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 4
3 เชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตรอบรม “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” เทศบาลตำบลกำแพงแสน 31
4 รายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 26
5 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 14
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 16
7 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เทศบาลตำบลกำแพงแสน 21
8 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 33
9 การตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 59
10 แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ๒๕๖๕ (ฮ.ศ.๑๔๔๓) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 40
11 ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์การไปทำงานต่างประเทศ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 42
12 การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกำแพงแสน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 38
13 วันงดสูบบุหรี่โลก เทศบาลตำบลกำแพงแสน 45
14 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดการกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 37
15 ประเด็นข้อสั่งการจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 36
16 นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 33
17 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 55
18 ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 27
19 ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขยะที่ย่อยสลายได้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก เทศบาลตำบลกำแพงแสน 43
20 ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 36
21 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors ๒ (SCA#๒) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 46
22 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพงแสน 28
23 ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 113
24 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลกำแพงแสน 101
25 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 48
26 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 152
27 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 126
28 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การส่งประกาศคณะกรรมการกลางกล่าวว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร. เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 58
29 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 123
30 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 192

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058