ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงแสน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 11
2 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 2
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 5
4 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เทศบาลตำบลกำแพงแสน 12
5 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 22
6 การตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 27
7 แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ๒๕๖๕ (ฮ.ศ.๑๔๔๓) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 13
8 ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์การไปทำงานต่างประเทศ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 20
9 การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกำแพงแสน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 12
10 วันงดสูบบุหรี่โลก เทศบาลตำบลกำแพงแสน 21
11 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดการกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 12
12 ประเด็นข้อสั่งการจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 12
13 นิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 11
14 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 27
15 ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 17
16 ประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขยะที่ย่อยสลายได้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก เทศบาลตำบลกำแพงแสน 15
17 ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 14
18 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors ๒ (SCA#๒) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 19
19 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำแพงแสน 22
20 ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เทศบาลตำบลกำแพงแสน 76
21 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลกำแพงแสน 82
22 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 42
23 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 128
24 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 102
25 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การส่งประกาศคณะกรรมการกลางกล่าวว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร. เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 52
26 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 89
27 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 153
28 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงแสน กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เทศบาลตำบลกำแพงแสน 130
29 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกำแพงแสน 71
30 ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงแสน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงแสน 85

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจโทร 0-3435-5058แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร 0-3435-5058