วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน

พิมพ์
alt
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕นายกสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสนนางปาลีรัญญ์ พรสิริพินิศ รองนายกเทศมนตรี และ นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพงแสน
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt